S.C. Electro Metal Construct EMCO S.A.
O.R.C.: J03 / 443 / 1997
C.U.I.: RO 9549500
Strada Cavalerului, nr. 368C, Stefanesti-Valea Mare, Judet Arges

E-mail: emcosa2001@yahoo.com,

           emcosa2001@gmail.com

Telefon Secretariat:
0248/206333

Despre noi

S.C. Electro Metal Construct EMCO S.A.
O.R.C.: J03 / 443 / 1997 - C.U.I.: RO 9549500

Numarul total de angajati: 66, din care:
- personal neproductiv – 5 persoane
- personal productiv – 55 persoane

Societatea a fost înfiintata in anul 1997, ponderea activitatii fiind detinuta de comert. Treptat, ca obiect prioritar de activitate, locul comertului a fost luat in urma investitiilor si a dezvoltarii firmei de productie si prestari servicii.

Cu o structura stabila si bine definita, având propriul departament de proiectare, odata cu dezvoltarea societatii, S.C. Electro Metal Construct EMCO S.A. s-a afirmat printre constructorii de retele electrice de joasa, medie si înalta tensiune, continua preocupare pentru ridicarea calitatii produselor si serviciilor furnizate impunând aplicarea de catre companie a Sistemului Integrat de Management Calitate / Mediu / Sanatate si Securitate Ocupationala conform SR EN 45012 - SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008, certificarea fiind acordata de S.C. AEROQ S.A. Bucuresti, organism acreditat pentru certificarea sistemelor integrate de management.

Totodata societatea beneficiaza de atestarea A.N.R.E. - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Bucuresti, pentru servicii de proiectare, montare, executie, reparare sau modernizare retele electrice, statii si posturi electrice de transformare la tensiuni de 0.4-110 kV.
          
Prin tot ce a întreprins pana in prezent si prin efortul permanent depus in vederea realizarii unor servicii si produse de calitate, S.C. Electro Metal Construct EMCO S.A. are certitudinea ca va reusi sa-si mentina si chiar sa-si dezvolte imaginea pe piata, lista beneficiarilor urmând sa se extinda in viitor.

Domenii de activitate ale societatii Electro Metal Construct EMCO:

- proiectare instalatii electrice 0,4 - 20 kV
- executie instalatii electrice 0,4 - 110 kV
- lucrari de instalatii termice
- constructii aferente instalatiilor electrice
- lucrari de instalatii climatizare, ventilatie
- constructii civile - case la cheie
- constructii industriale
- constructii structuri metalice
- constructii hale industriale  ...continuare

...toate stirile